Nombre Organización Comunitaria   "COMITÉ DE RIEGO SAN LUIS"
    Fecha Elección   27  DE OCTUBRE DE 2019
    Hora Elección   10:00 HRS.
    Lugar Elección   CUATRO DE SEPTIEMBRE 285 - TALAGANTE
    Comunicación Fecha Elección   10/09/2019     
    Reclamación    
    Rol Reclamación    
    Fallo Reclamación