Nombre Organización Comunitaria   "CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE TALAGANTE"
    Fecha Elección   05 DE OCTUBRE DE 2019
    Hora Elección   14:00 HRS.
    Lugar Elección   ENRIQUE ALCALDE  1150 - TALAGANTE
    Comunicación Fecha Elección   09/09/2019     
    Reclamación    
    Rol Reclamación    
    Fallo Reclamación